Projekt skierowany jest do osób:

1)  w wieku powyżej 18 roku życia i więcej;

2)  niepracujących;

3)  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

3) zamieszkujących w województwo podkarpackie;

w szczególności:

  • osoby z umiarkowanym lub zaznaczanym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsje lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności;   
  • kobiety;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy;
  • osoby bez udokumentowanego stażu pracy;
  • osoby zamieszkująca na obszarze wiejskim.

Z każdym kandydatem do projektu spełniającym kryteria formalne zostanie przeprowadzona rozmowa oceniająca możliwość udziału w projekcie w tym podjęcia szkolenia zawodowego i/lub pracy.