Zapraszamy do projektu osoby które ukończyły 18 rok życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego posiadające status osoby
niepełnosprawnej niepracującej.
Rekrutacja prowadzona jest w okresie od XI 2021 do IX 2022 w comiesięcznych rundach – 12 rund.
Nabór do projektu odbywa się następującymi etapami: 1 runda rekrutacji od 02 listopada 2021 do 15 listopada 2021